Har du et stort ønske om at forbedre din tale?

OM McGUIRE-PROGRAMMET

Målgruppen for McGuire-programmet er alle personer over 14 år, som øn-sker at arbejde med sin stammen og blive veltalende.
McGuire-kurset og det efterfølgende arbejde med at udvikle og vedligeholde sin tale, er dog så intensivt, at det primært er for personer, som har et virkeligt stort ønske om at forbedre deres tale.
Ofte har personer, der tilmelder sig McGuire-programmet, forsøgt sig med andre behandlingsformer uden at opnå det ønskede resultat.

SE KURSER

MÅL MED McGUIRE-PROGRAMMET:

 • Overordnet mål:
  Veltalenhed

 • Fysiske mål:
  At tale kraftfuldt fra thorax (brystkassen) ved træning af den kostale del af diafragma.

 • Psykiske mål:

  • At forstå stammens dynamik.
  • At modvirke tendensen til at holde tilbage og bruge undgåelsesmekanismer.
  • At håndtere frygten ved at koncentrere sig og bruge ikke-undgåelsesteknikker.
  • At acceptere sig selv som en person der arbejder med sin tale.
  • At udvikle en assertiv holdning til at angribe frygtede situationer, dvs. at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt med respekt for sig selv og samtalepartneren.
  • At forstå processen med tilbagefald og hvordan man modvirker den.

 • Følelsesmæssige mål:
  Når du har behandlet frygten, er målet at give slip og have det sjovt med at tale.

 • Mentalt mål:
  Selvaktualisering. At kunne udtrykke sig som den person man ønsker at være.

SÅDAN FÅR DU SUCCESS MED KURSET

Kursusdeltagerne bliver undervist samt guidet af personer, som selv har arbejdet intensivt med egen stammen, og har gennemført mindst ét McGuire-kursus.
Det kan være med til at give håb at blive instrueret og coachet af mennesker, som har haft samme taleudfordringer, som kursusdeltagerne selv har.

Et McGuire-kursus i Skandinavien varer fire dage, og en kursusdag kan strække sig op til 16 timer. Dette er medvirkende til, at kursisterne får nedbrudt tidligere talemønstre, og opbygger et nyt og mere holdbart talemønster.

Styringen af vejrtrækningen i forbindelse med talen er den mest synlige del af McGuire-teknikken. Kombinationen af vejrtrækningen og andre fysiske og psykiske værktøjer i arbejdet med stammen, er ting der skal trænes igen og igen for at få succes med McGuire.

Er man helbredt efter 4 dage på et McGuire-kursus? Nej, det er man bestemt ikke.
Derfor får alle en primær coach, som skal støtte og vejlede, når personen er kommet hjem fra kurset. Der er også opbygget et supportsystem i McGuire-programmet, som man får adgang til efter at man har gennemført et kursus. Supportsystemet består bl.a. af internt uddannede coaches, som man kan sparre med verden over. Derudover er der støttegrupper, hvor man mødes og hjælper hinanden. Sidst, men ikke mindst, kan man tage på så mange opfriskningskurser man vil, når man har gennemført et kursus.

KURSER

VORES TEAM

KONTAKT OS

HAR DU ET STORT ØNSKE OM AT FORBEDRE DIN TALE

Kontakt os