KURSER

GENERELT

For at deltage på et McGuire kursus, skal man være 14 år eller derover.

Vi ønsker ikke at afsløre for meget af programmet for et kursus på forhånd. Vores erfaring er nemlig, at mange nye kursister da vil fokusere på/frygte de kommende dages udfordringer, i stedet for at koncentrere sig om den aktuelle undervisning.

Et McGuire-kursus i Skandinavien varer 4 dage, fra torsdag kl. 08:00 til søndag kl. 14:00.
Der arbejdes meget intensivt – op til 16 timer enkelte dage. Mange af tingene bliver trænet mange gange.

KOMMENDE KURSER

Herunder ses planlagte kurser

Aarhus : 01.-04. februar 2024

LÆS MERE HER

Malmö : Summer 2024
date not yet confirmed!

LÆS MERE HER

Oslo : Fall 2024
date not yet confirmed!

LÆS MERE HER

KURSUS OVERBLIK

Dag 1:

 • Alle McGuire-kurser verden over starter med, at alle nye kursister bliver interviewet, så man har dokumentation for, hvordan ens stammen var før kursusstart.
 • Klarlægning af hvilke virkemidler stammen har imod os:

Fysiske virkemidler: Frysning / fastholdelse (af diafragma), kamp og forkrampning i diafragma (mellemgulvet. Red.), stemmebånd og artikulatorer, som leder til tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frygt, panik, skam, skyld og følelse af isolation.

 • Klarlægning af, hvilke virkemidler man har imod stammen, som danner grundlag for hele kurset:

Fysiske virkemidlerKostal vejrtrækning, Hit and Hold, Block release, dyb og luftig stemme. Alt sammen for at modvirke frysning, kamp og forvrængning (i diafragma, stemmebånd og artikulatorer), og for at modvirke trang til at bruge tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frivillig stammen, afsløringer, overkill, livslang support.

 • Træning af kostal vejrtrækning, og de andre fysiske virkemidler.

Gennemgang af tjeklisten, som danner grundlag for McGuire-metoden:

 • Modstå tidspres – tal når man er klar, i stedet for at tale når man tror andre forventer det.
 • Frigiv restluft – lungerne skal tømmes, så man er klar til at tage en fuld kostal vejrtrækning.
 • Centrer og klargør – klargør for sig selv, hvad formålet med samtalen er.
 • Formulering – vi danner et manuskript for, hvad vi vil sige, fokuserer 100 % på de ord vi vil sige, og hører dem for os selv, inden vi rent faktisk siger det.
 • Øjenkontakt – mange, der stammer, kigger væk når de skal tale, her øves der i at etablere og fastholde øjenkontakt.
 • Hurtig og fuldt kostal indånding.
 • Vær afslappet i bryst og skuldre mm., ellers kan det fjerne fokus fra talen.
 • Perfekt tidspunkt (timing) – det tidspunkt man skal begynde at tale på.
 • Bestemt (”assertiv”) førstelyd – man skal angribe den første lyd i det første ord i den sætning man vil sige, for at “kickstarte” sætningen.
 • Dyb og luftig stemme – for at fjerne fokus fra stemmelæberne og artikulatorerne.
 • Bevæg dig fremad, hold ikke tilbage (i sætningen) – vi skal holde diafragma i bevægelse, når vi taler.
 • Artikuler – sig ordene med den rette udtale og artikulation.
 • Frigiv restluft – når sætningen er sagt, skal det resterende luft i lungerne ud, så man er klar til en ny kostal indånding, og til at starte forfra på tjeklisten.

Disse ting trænes mange gange, og dagen afsluttes med, at de nye kursister holder deres første lille tale foran gruppen med den nye teknik.

 Dag 2:

 • Opsummering fra dag 1.
 • Intro til frivillig stammen:
 • Hit and Hold.
 • Block release.
 • Overdreven brug af teknik.
 • Intro til hvordan man overkiller / arbejder med et frygtet ord.
 • Nye kursister går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den erfarne kursist demonstrerer over for den nye, hvordan man arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter 100 mennesker.

Dag 3:

 • Træning af telefonopkald til de andre kursister.
 • Træne højtlæsning.
 • Træne frivillig stammen som en del af selvaccept.

Harrisons (John red,) workshop (forfatter, stammer selv og har skrevet bogen, How to conquer you fear of public speaking ). Se litteraturlisten sidst I artiklen. John Harrison oplister bl.a. disse råd, som kan være til gavn når man skal holde tale:

 • Claming your space – påberåb din plads.
 • Adding music to your voice – tilføjelse af musik til din stemme.
 • Live with pauses – lev med pauser.
 • Eye contact – øjenkontakt.
 • Use your body – brug din krop.
 • Speaking up – tal med en kraftfuld stemme.
 • Show emotions – vis følelser.

Den nye kursist går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den nye kursist demonstrerer over for den erfarne kursist, hvordan han eller hun arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter fremmede mennesker.

Kursisterne holder en lille offentlig tale et centralt sted i den by, hvor kurset foregår.

For at lære nye kursister at tage ansvar for sin egen coaching, får de bl.a. også til opgave at undervise hinanden.

Dag 4:

 • Træning af telefonopkald til de andre kursister.
 • Råd og vejledning til hvordan man vender tilbage til sin hverdag.
 • Opsætning af mål.
 • Hvordan man opfylder / når sine mål.
 • Selvaktualisering – hvordan man viser omverdenen den person, man i virkeligheden er (ens sande identitet).
 • Hvordan man modvirker at falde tilbage til sit gamle talemønster.
 • Forklaring af de processer man skal igennem for at opnå veltalenhed.
 • Information om support og støttegrupper.
 • De nye kursister holder afskedstale på kursusstedet.

EFTER KURSET

Efter Kurset:

Når en person har gennemført et McGuire-kursus, kræves der en stor indsats for at få resultaterne fra kurset overført til ens hverdag. Især i den første periode efter kurset skal man være forberedt på at bruge en del tid på at træne hver dag.

Observatør på et McGuire-kursus:

Som pårørende:

Erfaringen er, at det er rigtig godt at tage sine pårørende med på et kursus. Det behøver ikke nødvendigvis at være kursistens første kursus, man som pårørende deltager i. Pårørende får et indblik i, hvad man som kursist arbejder med i sin hverdag, og får dermed også bedre forudsætninger for at kunne hjælpe og støtte i det videre forløb.

Kursister under 18 år kan kun deltage, hvis en forælder/værge er til stede under kurset.

Som Logopæd, talepædagog, eller andet:

Alle, der har interesse i stammen er meget velkomne til at deltage på et skandinavisk McGuire kursus som observatør (fluen på væggen). Det er gratis.

Som observatør er man velkommen til at gå til og fra kurset, som man selv ønsker.

Gennem tiden har efterhånden rigtigt mange logopæder og talepædagoger deltaget i et McGuire-kursus i Skandinavien som observatører.

HAR DU ET STORT ØNSKE OM AT FORBEDRE DIN TALE

Kontakt os