Har du et stort ønske om å få kontroll over stammingen din?

OM McGUIRE-PROGRAMMET

Målgruppen for McGuire-programmet er alle personer over 14 år som ønsker å jobbe med sin stamming og bli veltalende personer.

Arbeidet du legger ned med å utvikle og vedlikeholde din tale underveis og i etterkant av et kurs i McGuire-programmet, er så intensivt at det er primært for personer som har et stort ønske og motivasjon om å få kontroll over sin stamming.

Ofte har personer som deltar på kurs i McGuire-programmet prøvd flere andre behandlingsformer uten å oppnå ønsket resultat.

SE KURS

McGuire-programmets mål:

 • Overordnet mål:
  Veltalenhet
 • Fysiologiske mål:
  Kraftfull tale fra thorax (brystkassen) ved å trene den kostale delen av diafragma.
 • Psykiske mål:

  • Å forstå stammingens dynamikk.
  • Å motvirke tendensen til å holde tilbake og bruke unngåelsesmekanismer.
  • Å håndtere frykten ved å konsentrere seg og bruke ikke-unngåelsesteknikker.
  • Å akseptere seg selv som en person som arbeider med sin tale.
  • Å utvikle en bestemt holdning til å angripe fryktede situasjoner, det vil si å kunne og tørre å uttrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydig og ærlig med respekt for seg selv og samtalepartneren.Å forstå hvordan tilbakefall skjer og hvordan man motvirker dette.
 • Følelsesmessige mål:
  Når du har jobbet med frykten, er det på tide å gi slipp på den og ha det moro med å snakke.
 • Mentalt mål:
  Selvaktualisering. Å kunne uttrykke seg som den personen man ønsker å være.

Slik får du suksess med kurset

Kursdeltakerne blir undervist og veiledet av personer som selv har jobbet intensivt med sin egen stamming og har gjennomført minst ett kurs i McGuire-programmet. Det kan være med på å gi håp når man blir undervist og veiledet av mennesker som har hatt samme utfordringer, som kursdeltakeren selv har.

McGuire-kursene i Skandinavia varer i fire dager og en kursdag kan strekke seg til opptil 16 timer. Dette hjelper kursdeltakerne til å bryte ned tidligere talemønster, mens de bygger opp et nytt talemønster hvor de selv har kontrollen over sin egen tale.

Den nye pusteteknikken er den mest synlige delen av McGuire-teknikken. Kombinasjonen av pusteteknikken, samt andre fysiologiske og psykologiske verktøy er verktøy som skal trenes på kontinuerlig for å få suksess i McGuire-programmet.

Er man helbredet etter fire dager på et McGuire-kurs? Nei, det er man ikke. Derfor får alle en primærtrener som støtter og veileder den nye studenten i tiden etter kurset. Det er også et godt støttesystem i McGuire-programmet som man får tilgang til etter å ha fullført sitt første kurs. Støttesystemet består blant annet av internt utdannede veiledere fra hele verden, som man kan få råd og støtte av. Vi har også støttegrupper hvor man møtes og hjelper hverandre. Etter sitt første kurs kan man også delta på så mange oppfriskningskurs man ønsker.

VÅRE KURS

Om oss

KONTAKT OSS

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!