Önskar du att få kontroll över din stamning?

OM McGUIRE-PROGRAMMET

Målgruppen för McGuire-programmen är alla personer över 14 år, som vill arbeta med sin stamning för att bli vältaliga människor.

Det arbete du lägger ner i att utveckla och underhålla ditt tal under och efter en kurs i McGuire-programmet är så intensivt att det är i första hand för människor som har en stor önskan och motivation att få kontroll över sin stamning.

Många som deltar på kurser i McGuire-programmet har provat flera andra terapier utan att uppnå önskat resultat.

Våra kurser

McGuire-programmets mål:

 • Överordnat mål:
  Vältalighet
 • Fysiska mål:
  Kraftfullt tal från thorax (bröstkorgen) genom att träna övre sektionen av diafragma (den kostala avsnitt).
 • Psykiska mål:

  • – Att förstå stamningens dynamik.
  • – Motverka tendensen att hålla tillbaka och undvika.
  • – Att hantera rädsla genom att koncentrera sig och använda icke-undvikande tekniker.
  • – Acceptera sig själv som en person som arbetar med sitt tal.
  • – Att utveckla en specifik attityd för att angripa fruktade situationer, det vill säga att uttrycka sina känslor, åsikter och behov tydligt, otvetydigt och ärligt med respekt för sig själva och samtalspartnern.
  • – Att förstå hur återfall händer och hur man kan motverka detta.
 • Emotionella mål:
  När du har jobbat med dina rädslor är det dags att släppa taget om det och ha roligt att prata.
 • Mentala mål:
  Självaktualisering. Att uttrycka sig som den person man önskar att vara.


Hur lyckas man i McGuire-programmen

De nya studenterna får vägledning och undervisas av andra som har arbetat intensivt med sitt tal och har slutfört minst en kurs i McGuire-programmet.Det kan bidra till att ge hopp när man får undervisning och vägledning av människor som har haft samma utmaningar, som deltagaren själv har.

McGuire-kurserna i Skandinavien varar i fyra dagar och en kursdag kan sträcka sig upp till 16 timmar. Detta hjälper deltagarna att bryta ner sina gamla talmönster, samtidigt som man bygger ett nytt talmönster där de själva har kontroll på sitt eget tal och sin stamning.

Den nya andningstekniken är den mest synliga delen av McGuire-tekniken. Kombinationen av andningsteknik, liksom andra fysiologiska och psykologiska verktyg är vapen som ska jobbas på kontinuerligt för att få framgång i McGuire-programmet.

Slutar du att stamma efter fyra dagar på McGuire-kurs? Nej, det gör du inte. Därför får alla nya en primärtränare som ger stöd och vägleder den nya studenten i tiden efter kursen. Det finns också ett bra stödsystem i McGuire-programmen som kan nås efter att ha avslutat sitt första kurs. Stödsystemet omfattar internt utbildade primärtränare och instruktörer från hela världen, som ger råd och stöd. Vi har också stödgrupper där vi träffas och hjälper varandra. Efter den första kursen kan du också delta i så många uppfräschningskurser som du önskar.

VÅRA KURSER

VEM ÄR VI?

KONTAKTA OSS

HAR DU EN STOR ÖNSKAN ATT FÅ KONTROLL ÖVER DIN STAMNING?

KONTAKTA OSS!