Allan Toft Pedersen

| Bor : Skive, Danmark
| Status : Coach
| Første kursus : Randers, 2006

Tilbage til vores team

In English below.

Lige siden, jeg som 3-årig var med min familie et arrangement på min mors arbejde, har jeg stammet. Ingen ved, om der skete noget, som udløste min stammen eller i så fald, hvad der skete.

Jeg kom i kontakt med en super talepædagog. Hun fortalte både mig og mine forældre, at den type stammen jeg havde, ville jeg ikke vokse fra med alderen.

Jeg har altid fået den bedste hjælp fra min familie, talepædagoger, mine lærere og mine venner, og jeg vil altid være taknemmelig for det!

Tidligt forstod jeg, at der var nogle ord, jeg ikke kunne sige på grund af min stammen, og nogle jeg godt kunne. På dansk er der mange ord for det samme og min stammen udviklede sig som en desperation for at finde nye synonymer og andre tricks for de ord jeg ikke kunne sige. Tricks og synonymer virkede dog kun i korte perioder, så virkede de ikke længere. Måske var det denne «kamp», der gjorde at jeg husker, at jeg stort set altid var træt igennem mine sene teenageår?

Socialt, har jeg aldrig følt mig isoleret eller blevet mobbet, som jeg forstår mange andre, som stammer har oplevet. Men tidligere følte jeg aldrig 100 procent, som den person, jeg ønskede at være på grund af mine tricks, og undgåelser. Derfor følte jeg ikke, at jeg kunne nå mit potentiale som et menneske, for eksempel uddannelsesmæssigt.

I 2006 opfordrede min mor og chef mig meget stærkt til at prøve McGuire Programmet.

Følelsen af, ​​at jeg har kontrol over min stammen, og det ikke stammen, der har kontrol over mig, var og er ubeskrivelig. Jeg blev udfordret på alle tænkelige måder og gjorde ting, som jeg aldrig troede var muligt for mig. At være i stand til at tale til 100 mennesker, holde en offentlig tale og være sammen med mange andre mennesker, der har oplevet lignende ting som mig selv, gav mig så meget større håb for fremtiden, som jeg havde turet før.

Jeg er uddannet pædagog og arbejder i psykiatrien. I mit arbejde skal jeg b.la. kunne kommunikere på en præcis og kortfattet måde, hvilket bestemt ikke var den måde, jeg kommunikerede på før 🙂

Jeg er ikke så træt som før, og jeg kan håndtere en hverdag med meget mindre søvn end før. Min teori er, at jeg tidligere har brugt så meget energi på at gå rundt og have en følelse af at jeg ikke kunne sige de ting jeg ville, uden at skulle finde synonymer eller undgå de situationer, hvor jeg sandsynligvis ikke kunne gemme min stammen.

Jeg har været på mange McGuire kurser nu, og jeg er coach programmet. Jeg er dog ikke helbredt fra min stammen. Jeg har stadig ord, jeg har nogle gange svært ved at sige, og jeg har stadig dage, hvor jeg kæmper. Forskellen fra fortid til nu er, at jeg nu ved, hvad jeg skal gøre, og jeg har værktøjerne til at gøre forandringen – det er det der gør mig mest forskel!

Allan


Ever since, I, as 3 year old, with my family was at an event at my mom’s work, I have had a stutter. I was 3 years old. No one knows if that had happened something that trigged my stutter and if so, what happened.

I got in contact with a great speech therapist. She told both me and my parents, that the type of stutter I had, would not outgrow by age.

I always got the best help from my family, speech therapists, my teachers, and my friends and I will always be thankful for that.

Early on I understood that, there was some words I could not say because of my stutter, and some I could. In Danish, there are many words for the same thing. Therefore, developed my stutter, so that my desperation for new synonyms, for words I could not say, and other tricks got higher. These synonyms and tricks only worked for a small period. Maybe it was this fight that did, as I remember it, that I was very tired all the time?
I have never been socially isolated or been bullied, as I understand many others, with a stutter have experienced. But I never felt 100 percent as the person I wanted to be, because of my tricks and avoidances. Therefore, I did not feel that I could reach my potential as a human being for example, educational.

In 2006 my mom and boss urged me very strongly to try The McGuire Programme.

The feeling of me being in control of my stutter, and not the stutter having control over me, was and is indescribable. I was challenged in every conceivable way, and did things that I never thought possible for me. Being able to give a speech to 100 people, hold a public speech and be together with many other people who have experienced many of the same things as me, gave me so much hope for the future, which I have never experienced before.
I have a bachelor in social development, and in my work, I have to be able to communicate in a short and concise manner, which was certainly not the way I communicated on before 🙂
I’m not nearly as tired as before, and I can handle myself much less sleep than before. My theory is that I have spent so much energy going around and have the feeling that I could not say I would, find synonyms and avoid situations where I probably could not hide my stutter.
I have been on many courses now and I am coach in the McGuire program. But I am not healed from my stutter. I still have words, I sometimes have a hard time saying, and I still have days when I’m struggling, but the difference from past to now is that I now know, what I must do and I have the tools to make the change – it is it makes the most difference to me!

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!