Andreas With Aspe

| Bor : København, Danmark
| Status : Coach
| Første kursus : Aarhus, 2015

Tilbage til vores team

In English below.

Mit navn er Andreas Aspe, og jeg har været en del af The McGuire Programme siden 2015. Jeg har stammet lige siden jeg var helt lille. Jeg har altid gået og troet, at det ville forsvinde, når jeg voksede op, men det var tilsyneladende ikke tilfældet. Da jeg var mindre generede stammen mig ikke så meget, men efterhånden som jeg blev ældre, gik det mig mere og mere på.

Igennem gymnasiet følte jeg, at det hæmmede mig rigtig meget. Min stammen var til tider skjult, til tider ikke. Nogle dage var jeg rigtig god til at skjule min stammen, og jeg byttede ord ud i ét væk. Selvom jeg havde dage, hvor jeg næsten ikke stammede, husker jeg, at jeg stadig var meget træt og udkørt efter en dag i skolen. Jeg havde udviklet en speciel teknik til at spænde op i maven og tale på det absolut sidste udåndingsluft. Men jeg kunne stadig ikke sige de ord, jeg gerne ville. Jeg tog valg i livet, alt efter hvad jeg følte min stammen tillod mig. Kort sagt – stammen havde kontrollen over mig.

Jeg har prøvet alle mulige behandlingsformer – selv hypnose og anden spirituel behandling. Derudover har jeg haft mange forskellige talepædagoger igennem min opvækst. Intet af det førte dog til et gennembrud. Min sidste talepædagog introducerede dog McGuire-programmet for mig, og det vil jeg til evig tid være hende taknemmelig for. Jeg tog på mit første kursus, og lige siden har jeg haft et stærkt fornyet håb om, at det rent faktisk kan lade sig gøre at overkomme stammen; noget som jeg førhen troede var umuligt! Min tale er kraftigt forbedret, og jeg holder mig ikke længere tilbage. Udover at McGuire-programmet hjælper mig med at kontrollere min stammen, gør det også rigtig meget for mig rent personligt! Jeg er blevet meget mere modig og udadvendt. Desuden får man mod på at kaste sig ud i alle mulige forskellige udfordringer, som selv ikke-stammere ville have svært ved at håndtere. Kort fortalt føler jeg, at jeg har fået et kæmpe boost og fornyet gåpåmod både mht. talen og på det personlige plan.

Andreas


My name is Andreas Aspe and I have been a part of The McGuire Programme since 2015. I’ve had a stutter ever since I was a little kid. I’ve always thought that it would disappear when I grew up but it was certainly not the case. My stutter didn’t bother me that much when I was younger, but as I got older, it became a bigger issue for me.

Throughout high school I felt that it hindered me a lot. My stutter was from time to time covered, other times it was not. Some days I was pretty good at hiding my stutter, and I changed words all day long. Even though I had days where I barely stuttered, I remember how tired and exhausted I was after one single day in school. I had developed a certain technique where I flexed my abdominal muscles and spoke with very little air in my lungs. But I was not able to say the words that I would like to say. I took choices in life according to what I felt my stuttering was allowing me. In brief – my stutter had the control over me.

I have tried all different kinds of treatments – even hypnosis and other spiritual treatment. Further I’ve had many different speech therapists during my childhood. None of it led to a breakthrough. My last speech therapist introduced me to The McGuire Programme, and I will till the end of my days be thankful to her. I went to my first course and ever since I’ve had a strong renewed hope, that it actually is possible to overcome stuttering; something that I before thought was impossible. My speech has improved a lot and I am no longer holding back. Besides helping me controlling my speech, The McGuire Programme helps me a lot on a personal plan as well. I’ve become much more courageous and outgoing. Further you get the courage to take up challenges that even non-stuttering people wouldn’t do. To put it briefly I feel that I have got a massive boost and a renewed drive regarding to my speech but also on a personal plan.

Andreas