Daniel Kusk

| Bor : Aarhus, Danmark
| Status : Regional Direktør Skandinavien
| Første kursus : Oslo, 2004

Tilbage til vores team

In English below.

Da jeg blev interviewet på mit første McGuire-kursus tog det mig 40 sekunder at sige mit navn – Daniel

Stammen hæmmede mig gang på gang, indtil jeg lærte at håndtere den igennem McGuire-programmet.

Som 21 årig deltog jeg på et McGuire-kursus for første gang.
Jeg havde mange dårlige oplevelser med stammebehandling med mig i baggagen, og derfor ikke det store håb for at McGuire-programmet kunne ændre min tale-situation.

Sådan talte jeg inden McGuire-kurset: Se med her

Men jeg tog fejl!

De 4 dage i Oslo har ændret mit liv for altid.

Efter 2 dage på kurset talte jeg sådan: Se med her

Jeg er ikke helbredt for stammen.

Men i dag er det mig der har kontrollen, ikke stammen.
Jeg bestemmer hvad jeg vil sige, når jeg vil sige det.

Med McGuire-teknikkerne føler jeg mig 100 % selvsikker i at byde enhver tale-situation velkommen.

Telefonsamtaler, som var et mareridt, er nu min foretrukne kommunikationsform.

Jeg ikke længere flov over at være en der stammer, men derimod stolt over at jeg arbejder med at forbedre min tale.

I 2015 talte jeg sådan: Se med her

Jeg har siden 2011 været regional direktør for The McGuire Programme (McGuire-programmet) i Skandinavien, og jeg har et stort ønske om at hjælpe andre, som stammer, til at opnå samme frihed i deres tale som jeg har opnået.

Hvis jeg kan, så kan du også 🙂

Daniel


At my first day interview when I joined The McGuire Programme, it took me 40 seconds to say my name – Daniel

Again and again stuttering restrained me from doing what I wanted, until I learned how to handle it through The McGuire programme.

At age 21, I attended a McGuire course for the first time.
I had many bad experiences with working on my speech with me, and therefore not great hope for The McGuire programme to change my speech situation.

This is how I spoke before the McGuire course: Look here

But I was wrong!

The 4 days in Oslo has changed my life forever.

After 2 days of the course I spoke like this: Look here

I’m not cured of stuttering.

But today it is me who have the control, not the stutter.
I decide what to say, when I want to say it.

With the McGuire techniques, I feel 100% confident in welcoming any speech situation.

Phone calls, which were a nightmare, are now my preferred form of communication.

I’m no longer embarrassed to be a person who stutter, but proud that I’m working on improving my speech.

In 2015 I spoke like this: Look here

Since 2011, I have been the Regional Director of The McGuire Programme in Scandinavia, and I have a great desire to help others who stutter, to achieve the same freedom in their speech as I have achieved.

If I can, you can too 🙂

Daniel

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!