FAQ2019-07-23T10:16:16+00:00

FAQ OM McGUIRE-PROGRAMMET

Har du spørgsmål til McGuire-programmet? Find svar på de mest almindelige spørgsmål her. Du kan læse om alt fra McGuire-kursets opbygning, priser, alder og meget mere. Hvis du stadigvæk er i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hvad er McGuire-tilgangen?2019-03-17T15:10:57+00:00

At overvinde stammen er en langsigtet proces, der kræver konstant coaching og support, som vores program giver den enkelte deltager.
McGuire-Programmet har en holistisk tilgang til stammen. Programmet handler ikke kun om en ny taleteknik, men også om vores oplevelse af stammen, kommunikation med andre mennesker og hvordan vi relaterer til mennesker samt verden omkring os. På kurserne lærer man at skifte de gamle mønstre ud, hvilket tager tid og derfor er der øget vægt på coaching og support.

Er McGuire-programmet en kur mod stammen?2019-03-11T20:11:54+00:00

Nej. Efter de fire dages kursus skal der dagligt arbejdes med at vedligeholde den nye taleteknik samt vores nye talemønstre.
Rigtig mange kursister som har været på et McGuire-kursus har overvundet deres stammen, og i dag lever de et liv, hvor de ikke frygter at skulle stamme, da de har fået kontrol over den.

Hvordan får man succes med McGuire-programmet?2019-03-11T20:13:30+00:00

Man skal ville arbejde med sin stammen og sine tankemønstre intensivt i fire dage. Derudover skal man også bruge tid på at vedligeholde sin nye taleteknik, når man kommer hjem fra kurset.
Hvis man er positiv og åben overfor programmet, vil det kun blive en succes for den enkelte.

Får man noget støtte når man kommer hjem fra et McGuire-kursus?2019-03-11T20:18:24+00:00

Ja. Efter et gennemført kursus får den nye kursist en primærtræner. En primærtræner har selv arbejdet intensivt med sin egen stammen og været på flere McGuire-kurser. Ydermere er personen uddannet indenfor programmet. En primærtræner fungerer som en støtte for den nye kursist og der opfordres til, at de to dagligt eller ugentligt har kontakt.
Derudover findes der støttegrupper i både København og i Jylland. Her mødes gamle og nye kursister med jævne mellemrum, for at træne teknik, snakke om hvordan det går samt udfordre hinanden med oplæg, telefonopkald mm.
Derudover kan man komme på ligeså mange opfølgende McGuire-kurser overalt i verden, som man har lyst til.

Hvordan foregår et McGuire-kursus?2019-03-11T20:21:08+00:00

Et McGuire-kursus i Skandinavien strækker sig over fire dage; fra torsdag til søndag. I løbet de fire dage skal en ny taleteknik og et nyt tale- og tankemønster indlæres fra bunden.
Derudover undervises der i, hvad der sker både psykisk og fysisk, når man stammer.
I løbet af et McGuire-kursus bliver man også udfordret ift. præsentationer, telefonopkald, højtlæsning mm. Dog bliver ingen tvunget til at gøre noget, som de ikke har lyst til.

Selvom dagene er lange på et McGuire-kursus, så er der indbygget pauser på 10 min. hver time. Pauserne er naturligvis længere, når der skal spises frokost og aftensmad.

Hvor mange deltagere er der på et McGuire-kursus?2019-03-11T20:24:10+00:00

Der er typisk mellem 5 og 20 nye deltagere.
Derudover er der mellem 40-50 gamle deltagere, som kommer igen for at arbejde med deres taleteknik samt for at hjælpe og støtte de nye kursister.

Har McGuire-programmet et godt forhold til stammeforeninger?2019-03-17T13:37:23+00:00

Ja. Mange McGuire-medlemmer er aktive ud over McGuire-programmet, som frivillige i andre selvhjælpsorganisationer for folk, der stammer.  For eksempel kan nævnes:

McGuire-programmet forsøger også aktivt at fremme offentlig og faglig bevidsthed om stammen.

Hvad synes talepædagoger om McGuire-programmet?2019-03-17T14:09:46+00:00

Fra begyndelsen har vi engageret os positivt med det faglige samfund, lyttet til deres synspunkter og input, og samarbejdet for at forbedre udsigterne for folk, der stammer.

Mange talepædagoger har deltaget i vores intensive kurser (som fluen på væggen) og foreslået ændringer, der har forbedret aspekter af McGuire-programmet.

Andre har forsøgt at lære af vores tilgang til stammen, og har henvist folk der stammer til os.

Selvom vi altid har været åbne overfor, at fagfolk, som arbejder med stammen (talepædagoger / logopæder , psykologer osv.) kan deltage gratis som observertør på vores kurser , har erfaringerne vist os, at McGuire-teknikkerne ikke bør undervises af disse observatører af følgende grunde:

 • De fysiske teknikker vi bruger, er en del af en helhed, herunder mentale strategier og ubegrænset støtte, som kun McGuire-programmet kan levere.
 • Disse teknikker og fremgangsmåder kræver intensive kurser for at være effektive.
 • Hvis en del af teknikkerne undervises forkert, eller uden den nødvendige intensitet og dermed ikke giver en sussesoplevelse, er vores erfaring, at man som en der stammen vil miste motivationen for nogensinde at prøve sådanne teknikker / tilgange igen.
Hvilke kvalifikationer har I?2019-03-17T14:31:50+00:00

Vi er ikke uddannede talepædagoger / logopæder.

I vores team af coaches indenfor McGuire-programmet, er en lang række faguddannelser repræsenteret. Blandt andet er nogle af vores coaches uddannet som: talepædagoger / logopæder, læger, psykologer mv., og vi trækker ofte på deres ekspertise.

Vi i McGuire-programmet, betragter vores personlige erfaringer med egen stammen og vores indre ønske om at hjælpe ligesindede, som den væsentligste kvalifikation vi har.

McGuire-programmet udvikles løbende af vores interne team, som konstant observerer og arbejder med mange slags stammen. Derudover  rådfører vi os også med fagfolk og lærer af andre kilder, i en stræben på konstant at forbedre effektiviteten af det vi lærer fra os..

Hvorfor er jeres mål veltalenhed og ikke flydende tale?2019-03-17T15:08:58+00:00

Mange mennesker, der stammer – nok de fleste – går ind til en ‘stamme-behandling’, med ønsket om at få en flydende tale. Efter mange års negative erfaringer med talen, er dette selvfølgeligt forståeligt.

Det er imidlertid et paradoks, at har man kun som mål at blive helt flydende / ‘normalt’ talende, kan det være et selvdestruktivt mål.

Det er meget mere produktivt at starte med selv-accept. Lære at acceptere os selv fuldt ud i rollen som folk, der stammer, kan være udfordrende, men det er et afgørende skridt ud af den ukontrollerede stammen.

Ved at tage fokus væk fra ønsket om at opnå flydende tale som det primære mål, opnås flydende tale interessant nok ofte som et biprodukt.

Vi stræber efter veltalenhed, fordi vi ønsker, at du tager ære i og stoler på din rolle som en god taler.

Faktisk er mange af vores medlemmer rundt om i verden involveret i offentlige talerorganisationer som Toastmasters.

 

Hvad koster et McGuire-kursus?2024-01-03T12:36:54+00:00

15.000 kr. for Første McGuire-kursus:

Kursusafgiften (uden mad og ophold) for det første kursus, som giver et livslangt medlemskab i McGuire-programmet er 15.000 kr.

Betalt kun hvis det virker:

Efter 1½ dag på kurset, tager man stilling til, om man ønsker at fuldføre kurset ifm. en individuel samtale med kursuslederne.

Føler man ikke, at de nye teknikker/McGuire-tilgangen virker, så forlader man kurset efter samtalen.

Mandagen efter kurset, returneres 12.000 kr, da vi ikke mener man skal betale fuld pris for noget, som man ikke føler virker.

Det får du for pengene:

 • Deltagelse på et intensivt McGuire-kursus (ca 45 timers undervisning og øvelser).
 • En personlig coach, som vil støtte og vejlede dig efter kurset (telefonisk) i mindst 18 måneder.
 • Fri afbenyttelse af støtte fra over 400 internationale coaches fra hele verden – du vil derfor altid kunne finde én som er vågen, uanset tidspunkt.
 • Fri adgang til lokale støttegrupper og online støttegrupper.
 • Da kurset ikke er et quick-fix, men en livsstil, anbefaler vi at deltage på flere kurser (i Skandinavien eller resten af regionerne i verden).
 • Kursus-afgiften for deltagelse på efterfølgende kurser er ca. 900 kr. for hele kurset.
 • Adgang til online netværk med andre som stammer fra hele verden.
 • Videomateriale fra dit første kursus, så du kan følge din videre udvikling.
 • Bog, vejrtræknings-bælte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende kurser koster i Skandinavien og resten af verden ca. 500 kr. i kursusafgift for et helt kursus.

Har I en aldersgrænse?2019-03-11T21:13:30+00:00

Aldersgrænsen for at deltage på et McGuire-kursus er 14 år. Dog er dette en individuel vurderingssag, da nogen er klar som 14-årige og andre først som 18-årige. Dette skyldes, at de fysiske og psykologiske værktøjer og træningsmetoder er krævende. Beslutningen vil derfor blive truffet på baggrund af både barnets eget ønske og motivation for at ville arbejde med sin stammen, forældrenes opbakning og kendskab til deres barns situation og modenhed samt vores vurdering og erfaring af parathed hos unge deltagere.

Er det almindeligt at deltage for første gang, når man er under 18?2019-03-11T21:17:59+00:00

Vi har generelt et lavt aldersgennemsnit hos deltagerne på de intensive kurser i McGuire-Programmet. På de seneste kurser i den Skandinaviske region har ca. 30-40 % af de nye deltagere været under 18 år. Derfor vil dit barn på under 18 år ikke falde udenfor. Vores coaches og instruktører repræsenterer også alle aldersgrupper, hvilket kan gøre det lettere for dit barn at spejle sig i jævnaldrende.

Hvilke hensyn har I til unge deltagere?2019-03-11T21:19:56+00:00

Alle coaches og instruktører har taget en uddannelse indenfor McGuire programmet, som gør dem særligt opmærksomme overfor yngre deltagere. Vi ønsker på bedste vis at gøre deltagelsen til en god oplevelse for unge som gamle. Måske der er behov for en ekstra pause, hvis dit barn bliver udkørt i løbet af det intensive kursus. Vores deltagere under 18 år vil ikke være efterladt alene i løbet af kurset, og vil under praktiske øvelser være teamet op med 2 coaches.

Kræver I, at man som forælder deltager?2019-03-11T21:30:35+00:00

Ja, hvis kursisten er under 18 år, så skal mindst én forælder deltage som observatør på sidelinjen under kurset. Dette skyldes, at der kan forekomme stærke følelsesmæssige reaktioner hos deltagerne på kurset, hvor støtten fra en nær omsorgsperson kan være særlig vigtig for yngre deltagere. Vi har ofte flere forældrepar deltagende på kurset, hvor der ofte opstår gode snakke om erfaring med stammen og at være forælder til et barn, som stammer. På kurset vil der blive afholdt to sessioner udelukkende for pårørende, hvor der blandt andet bliver givet gode råd til forældrene under og efter kurset samt givet plads til spørgsmål. Det er ikke et krav, at man som forælder er tilstede i kursuslokalet hele tiden.

Har I et kursus for børn?2019-03-11T21:31:55+00:00

Vores intensive kurser henvender sig til deltagere fra 14 år og op. Der findes ikke et særligt kursus for yngre deltagere, men vi har særlige hensyn til vores deltagere, når de er under 18 år. Kursusdagene er lange og krævende, og derfor udviser vi særligt hensyn og fleksibilitet overfor yngre deltagere. Alle vores coaches er uddannede indenfor programmet til at være opmærksom på og tage handling ved mistrivsel hos børn.

HAR DU ET STORT ØNSKE OM AT FORBEDRE DIN TALE

Kontakt os
Go to Top