FAQ2019-07-23T09:58:43+00:00

FAQ

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM MCGUIRE-PROGRAMMET

Har du spørsmål om McGuire-programmet? Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene vi får. Her kan du lese om alt ifra hvordan kurset er oppbygd til priser, aldersgrenser og mye mer. Dersom du fortsatt har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Hva er McGuire-tilnærmingen?2019-07-23T09:56:28+00:00

Å vinne over sin stamming er en langsiktig prosess som krever konstant trening og støtte, som programmet tilbyr sine deltakere.
McGuire-programmet har en holistisk tilnærming til stamming. Programmet handler ikke kun om en ny taleteknikk, men også om vår opplevelse av vår stamming, kommunikasjon med andre mennesker og hvordan vi relaterer oss til mennesker samt verden rundt oss. På kurs lærer man å bytte ut gamle mønster. Dette tar tid, derfor er det lagt stor vekt på støtte og veiledning.

Er McGuire-programmet en kur mot stamming?2019-07-23T09:57:54+00:00

Nei. Etter fire dager på kurs skal det jobbes daglig med å vedlikeholde den nye taleteknikken og de nye talemønstrene. Mange kursdeltakere som har vært på kurs i McGuire-programmet har fått kontroll over sin stamming og lever liv hvor de ikke frykter stammingen, da de har fått kontroll over den.

Hvordan få suksess i McGuire-programmet?2019-07-23T09:59:34+00:00

For å få suksess i McGuire-programmet, er det viktig at man er innstilt på å jobbe intensivt med sin stamming og sine tankemønstre i fire dager.
Man skal også bruke tid på å vedlikeholde sin nye taleteknikk når man kommer hjem fra kurset.
Ved å være positiv og åpen ovenfor programmet, har man allerede kommet langt på veien mot suksess.

Får man noen støtte og veiledning når man kommer hjem fra kurs?2019-07-23T10:00:08+00:00

Ja. Etter det første kurset får den nye kursdeltakeren en primærtrener. En primærtrener har selv jobbet intensivt med sin egen stamming og vært på flere McGuire-kurs. Det stilles høye krav for å være primærtrenere i McGuire-programmet, blant annet gjennomføring av grunnutdanning med påfølgende eksamen og resertifiseringer. En primærtrener fungerer som en støtte for den nye kursdeltakeren og det oppfordres til daglig eller ukentlig kontakt.
Det finnes også flere støttegrupper. Blant annet har man støttegrupper i både Oslo, Bergen og Trondheim. Her møtes gamle og nye kursdeltakere for å trene taleteknikken, gjensidig erfaringsutveksling og for å utvide sin komfortsone.
Etter sitt første kurs har man også mulighet til å delta på så mange kurs man ønsker, i hele verden.

Hvordan foregår et kurs i McGuire-programmet?2019-07-23T10:01:13+00:00

Et McGuire-kurs i Skandinavia går over fire dager fra torsdag til søndag. I løpet av disse fire dagene skal man lære en ny taleteknikk og et nytt tale- og tankemønster.
Det undervises også hva som skjer fysisk og psykisk når man stammer.
I løpet av et McGuire-kurs blir man også utfordret til å gjennomføre ulike utfordringer, for eksempel presentasjoner, telefonsamtaler, høytlesning med mere. Ingen tvinges til å gjøre noe de ikke har lyst til eller ikke er klar til.
Selv om kursdagene er lange, er det lagt inn 10-minutterspauser hver time. Pausene er naturligvis lenger når man skal spise lunsj og middag.

Hvor mange deltakere er det på kursene?2019-07-23T10:01:47+00:00

Det er vanligvis et sted mellom 5 og 20 nye deltakere.
Det er også mellom 40-50 gamle deltakere som kommer tilbake for å arbeide med sin taleteknikk og for å hjelpe og støtte de nye deltakerne.

Hvordan er McGuire-programmets forhold til stammeforeningene?2019-07-23T10:02:53+00:00

Ja. Mange medlemmer i McGuire-programmet er aktive i foreninger for personer som stammer. For eksempel kan man nevne:

McGuire-programmet arbeider aktivt for å opplyse samfunnet og faglige miljøer om stamming.

Hva synes logopeder om McGuire-programmet?2019-07-23T10:03:46+00:00

Fra starten har vi samarbeidet med de logopediske fagmiljøene, lyttet til deres synspunkter og tilbakemeldinger for å forbedre hverdagen til personer som stammer.
Mange logopeder har deltatt på våre intensivkurs som observatører og foreslått endringer som har vært med på å forbedre McGuire-programmet.
Andre har prøvd å lært av vår tilnærming til stamming og har henvist personer som stammer til oss.
Selv om vi alltid har vært åpne for at fagfolk som jobber med personer som stammer (logopeder, spesialpedagoger, psykologer osv.) kan delta gratis som observatører på våre kurs, har våre erfaringer vist oss at McGuire-teknikkene ikke bør undervises av disse observatørene på grunn av:

– De fysiske teknikkene vi bruker er en del av en helhet, herunder mentale strategier og ubegrenset støtte som kun McGuire-programmet kan levere.
– Teknikkene og fremgangsmåtene krever intensive kurs for å være effektive.
– Dersom en del av teknikkene læres bort på feil måte eller uten den nødvendige intensiteten og dermed ikke gir en suksessopplevelse, er vår erfaring at man som stammer vil miste motivasjonen på å prøve slike teknikker / tilnærminger igjen.

Hvilke kvalifikasjoner har dere?2019-07-23T10:04:48+00:00

Vi er ikke utdannet logopeder / spesialpedagoger.
I vårt team av instruktører og primærtrenere er en lang rekke fagretninger representert. Blant annet har vi spesialpedagoger, logopeder, leger, psykologer mm. og vi bruker ofte deres ekspertise.
Den viktigste kvalifikasjonen for instruktørene og primærtrenere i McGuire-programmet er våre personlige erfaringer med stamming og vårt eget ønske om å hjelpe andre i samme situasjon.
McGuire-programmet utvikles løpende av vårt interne team som kontinuerlig observerer og arbeider med mange ulike former for stamming. Dessuten rådfører vi oss også med fagfolk og lærer av andre kilder, for å konstant forbedre måten vi lærer bort på.

Hvorfor er deres mål veltalenhet og ikke flytende tale?2019-07-23T10:05:19+00:00

De fleste som stammer går inn i stammebehandling med et ønske om å få flytende tale. Etter mange års negative erfaringer med sin tale er dette naturligvis noe vi forstår.
Det er imidlertid et paradoks at dersom det eneste målet er flytende tale, kan dette være et selvdestruktivt mål.
Det er mer produktivt å starte med selvaksept. Å lære og akseptere oss selv fullt ut som personer som stammer kan være utfordrende, men dette er ett skritt i riktig retning for å få kontroll over sin egen stamming.
Når man fjerner fokuset fra å oppnå flytende tale som det primære målet, oppnås flytende tale interessant nok ofte som et biprodukt.
Vi streber etter veltalenhet fordi vi ønsker at du setter din ære i å være en god taler.
Mange av våre medlemmer rundt omkring i verden er engasjerte i organisasjoner som Toastmasters, som arbeider med å forbedre muntlig kommunikasjon, snakke høyt foran publikum og utvikle lederegenskaper.

Hva er prisen for kurs i McGuire-programmet?2024-01-03T12:37:04+00:00

15.000 DKK for første McGuire-kurs:
Kursavgiften (uten mat og opphold) for det første kurset, som inkluderer livslangt medlemskap i McGuire-programmet er 15.000 DKK (danske kroner).
Fungerer det ikke? Da skal du ikke betale full pris.
Etter halvannen dag på kurset tar man stilling til om man ønsker å fullføre kurset, i forbindelse med en individuell samtale med kurslederne.
Føler man ikke at de nye teknikkene eller tilnærmingen fungerer, forlater man kurset etter samtalen.
Mandag etter kurset returneres 12.000 DKK, da vi ikke mener at man skal betale full pris for noe man ikke føler fungerer.

Dette får du:
Livstidsmedlemskap i McGuire-programmet.

  • Livstidsmedlemskap i McGuire-programmet.
  • Deltakelse på intensivkurs i McGuire-programmet (cirka 45 timers undervisning og trening).
  • En personlig primærtrener som vil støtte og veilede deg telefonisk i minimum 18 måneder etter ditt første kurs.
  • Fri tilgang til støtte fra over 400 internasjonale primærtrenere og instruktører fra hele verden, du vil alltid finne en som er våken, uansett tidspunkt.
  • Fri tilgang til lokale støttegrupper og nettbaserte støttegrupper.
  • Da kurset ikke er en quick-fix, men en livsstil, anbefaler vi på det sterkeste å delta på flere kurs (i Skandinavia eller andre steder i verden hvor vi har kurs).
  • Kursavgiften for deltakelse på senere kurs er på cirka 900 kroner per kurs.
  • Adgang til nettbaserte nettverk med andre som stammer fra hele verden.
  • Videomateriale fra ditt første kurs, så du kan følge din videre utvikling.
  • Håndbok og pustebelte.
Har dere noen nedre aldersgrense?2019-07-23T10:09:41+00:00

Aldersgrensen for å delta på kurs i McGuire-programmet er 14 år. Dette er en individuell vurderingssak, da noen er klar for å delta på kurs når de er 14 år, mens andre først er klar for å delta når de er 18 år. Dette er på grunn av at de fysiske og psykologiske verktøyene og treningsmetodene er krevende. Beslutningen treffes på bakgrunn av barnets eget ønske og motivasjon for å arbeide med sin stamming, foreldrenes støtte og kjennskap til deres barns situasjon og modenhet, samt vår vurdering og erfaring med unge deltakere.

Er det vanlig å delta på sitt første kurs når man er under 18 år?2019-07-23T10:10:08+00:00

Vi har en lav gjennomsnittsalder på intensivkursene. På de siste kursene i den Skandinaviske regionen har cirka 30-40 % av de nye deltakerne vært under 18 år. Derfor vil ikke ditt barn på under 18 år falle utenfor. Våre primærtrenere og instruktører representerer også alle aldersgrupper, noe som kan gjøre det lettere for ditt barn å speile seg i jevnaldrende.

Hvilke hensyn tar dere til unge deltakere?2019-07-23T10:10:36+00:00

Alle primærtrenere og instruktører har tatt en intern utdannelse innenfor McGuire-programmet som gjør de særlig oppmerksomme overfor yngre deltakere. Vi ønsker at kursene skal bli en best mulig opplevelse for både yngre og eldre deltakere. Kanskje er det behov for en ekstra pause dersom ditt barn har behov for dette. Deltakere under 18 år vil ikke være etterlatt alene i løpet av kurset og vil under praktiske øvelser være sammen med to fra vårt team (våre primærtrenere / instruktører).

Krever dere at foreldre / verge deltar?2019-07-23T10:11:17+00:00

Ja, dersom kursdeltakeren er under 18 år skal minst en forelder / verge delta som observatør på sidelinjen gjennom kurset. Dette skyldes at det kan forekomme sterke følelsesmessige reaksjoner hos deltakeren på kurset, hvor det er viktig med støtte fra en nær omsorgsperson, noe som er ærlig viktig for yngre deltakere. Vi har ofte flere foreldrepar som deltar på kursene, noe som er hyggelig og som kan bidra til gjensidig erfaringsutveksling om å være forelder til barn som stammer. I løpet av kurset kommer man til å holde to økter for pårørende, hvor det blant annet blir gitt gode råd til foreldre underveis og etter kurset, samt gitt mulighet til å stille spørsmål. Det er ikke krav at man som forelder / verge er tilstede i kurslokalet hele tiden.

Har dere kurs for barn?2019-07-23T10:12:38+00:00

Våre intensivkurs henvender seg til deltakere fra 14 år og oppover. Det finnes ikke egne kurs for yngre deltakere, men vi tar alltid spesielt hensyn til deltakere under 18 år. Kursdagene er lange og krevende, noe som gjør at vi viser særlig hensyn og fleksibilitet overfor yngre deltakere. Alle primærtrenere og instruktører er utdannet internt i programmet til å være oppmerksom på og handle ved mistanke om barn som mistrives.

Hvordan kan jeg støtte min venn som stammer?2019-07-23T10:13:00+00:00

Aksepter vennen din og støtt han eller henne, samtidig som du er åpen om stammingen til din venn. Gi vennen din tid til å snakke, selv om han eller hun sliter med forskjellige ord eller lyder. Du kan gjerne oppfordre vennen din til å lese mer om McGuire-programmet, men det er viktig at det blir din venns valg og at vennen din tar eierskap på beslutningen om å delta eller ikke selv.

Hvordan oppfordrer jeg min bror til å melde seg på?2019-07-23T10:13:30+00:00

Ett ønske om endring må komme fra personen selv. Du kan fortelle om hva du har lest, men det må være valget til din bror om han ønsker å delta eller ikke. Dersom han ønsker dette selv og har stor motivasjon for å gjøre noe med det, kan McGuire-programmet gjøre store positive endringer i hans liv.

Min søster er tørr ikke melde seg på – hvordan kan hun ta steget?2019-07-23T10:13:45+00:00

Når hun kommer på kurset, ser hun at alle på kurset selv er i samme situasjon som henne. Alle stammer og alle har opplevelser knyttet til det – på godt og vondt. Underveis i kurset gjennomfører man utfordringer, men disse er frivillige. Vi ber aldri kursdeltakere om å gjøre ting vi ikke tror de greier. Vi oppfordrer også familiemedlemmer til å delta på kurset som observatører, uten kostnad.

Hvorfor begynner noen å stamme igjen etter å ha vært på kurs?2019-07-23T10:14:05+00:00

Når kursdeltakere får kontroll over sin stamming, er det mange som ønsker å være med på flere kurs og hjelpe andre i samme situasjon. De kommer tilbake på kurs for å hjelpe seg selv og hjelpe andre. Etter en stund velger de kanskje å gjennomføre vår grunnutdanning for å bli primærtrenere eller instruktører. Andre kursdeltakere forlater sitt første kurs med fullstendig flytende tale og føler de er kurert. Siden de ikke praktiserer de ulike teknikkene eller utfordrer komfortsonen i hverdagen, havner de igjen tilbake i gamle mønster. Siden de har livstidsmedlemskap i McGuire-programmet har de mulighet til å komme tilbake og ta et intensivkurs for å jobbe med teknikkene og gjenvinne kontrollen over stammingen sin.

Hvorfor er kursdagene så lange?2019-07-23T10:14:24+00:00

Det er en lang prosess å få kontroll over stammingen sin. Det er derfor vi arbeider med både de fysiologiske og de psykologiske aspektene ved stamming, samt praktiserer de ulike teknikkene. Dette er for å skape et best mulig grunnlag på reisen mot veltalenhet. Dagene starter vanligvis kl 08.00 og er ferdige rundt kl 22.00.

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!
Go to Top