Gard Reian

| Bor : Larvik, Norge
| Status : Coach
| Første kursus : København, 2008

Tilbage til vores team

In English below.

Stammingen har nok fulgt meg hele livet, men jeg har ikke noe klart bilde på når det begynte å bli et problem. Det jeg husker er at det ble gradvis verre gjennom videregående og på universitetet. Jeg brukte mye tid disse årene på å bevisst unngå folk og situasjoner der jeg måtte prate. Det gjorde at jeg gikk glipp av mye moro. Når jeg begynte i jobb ble presset større. Jeg kunne ikke fortsette å unnvike talesituasjoner og jeg forsto at jeg matte gjøre noe drastisk. Det var da jeg bestemte meg for å delta på et McGuire-kurs.

Jeg stilte opp på mitt første kurs åpenhjertet, med lave forventninger, men store forhåpninger. Det var 4 dager med ekstremt hardt arbeid, men det betalte seg virkelig! Alt forandret seg for meg etter dette kurset og jeg hadde fått et mer positivit syn på livet. Endelig kunne jeg gjøre ting som i fortiden gjorde meg livredd, alt fra å svare på telefonen når den ringer til å kunne bestille ting på menyen jeg har lyst på (i motsetning det som er lettest å si). Programmet hjalp meg også i arbeidslivet; jeg jobber i en internasjonal bedrift og må daglig forholde meg til og snakke med mange forskjellige mennesker fra hele verden. I tillegg til dette forventes det at jeg leder møter, vise rundt kunder og presenterer fagstoff til store forsamlinger. McGuire-programmet har hjulpet meg til å håndtere slike sitauasjoner og snudd frykten om til en spent og positiv forventning. Jeg er evig takknemmlig for støtten og hjelpen jeg fikk på mitt første kurs og i all ettertid via McGuire-programmets globale støttenettverk.

Det føles nesten surrealistisk å se tilbake til skoletiden, da jeg ville gjort alt for å unngå en talesituasjon. I dag er jeg glad for enhver talesituasjon jeg kan få.

Gard


Although it has probably followed me all my life, I have no clear memory of when my stammering started. But I remember that it became progressively worse throughout my high school and university years. I spent much time avoiding people and situations and that is how I got through these years. It made me miss out on a lot. I realized soon after I started working that the pressure and demand on me would be even higher than ever and I could not keep
avoiding. It was then I decided to take the step and join the McGuire programme.

I went to my first course open-heartedly, not expecting anything but hoping for everything. It was four days of hard work that really paid off. Everything changed for me after this course and I had gotten a more positive outlook on life. Finally, I could do things that had struck great fear in me before, everything from picking up the phone when it rang to ordering the things I wanted from the food menu (and not the just the easiest to say). It was not only day-
to-day life that got easier, but my professional life as well. In my line of work, I meet, and talk to, lots of people from around the globe and I often have to give presentations and talks to large groups of people. The McGuire Programme has helped me to enjoy, rather than to fear, these situations. I am forever grateful for the support and help I received during my first course and in the time afterwards.

It feels almost surreal to look back at my school years when I would do anything to avoid a speaking situation. Today, I am grateful for every public speaking opportunity I can get.

Gard

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!