VÅRE KURS

GENERELT

For å delta på kurs i McGuire-programmet skal man være minimum 14 år gammel.

Vi ønsker ikke å avsløre for mye av kursprogrammet på forhånd. Vår erfaring er at mange nye kursdeltakere da vil fokusere på og frykte utfordringene som kommer i løpet av kurset, i stedet for å konsentrene seg om det som undervises.

Et McGuire-kurs i Skandinavia varer i fire dager, fra torsdag klokken 08.00 til søndag klokken 14.00. Det jobbes svært intensivt – opptil 16 timer enkelte dager. Mange av tingene trenes på mange ganger underveis.

KOMMENDE KURS

Herunder ses planlagte kurser

den 01.-04. februar 2024 i Aarhus, Danmark

LES MER

Summer 2024 i Malmö, Sverige
date not yet confirmed!

LES MER

Fall 2024 i Oslo, Norge
date not yet confirmed!

LES MER

KURSUS OVERBLIK

Dag 1:

 • Alle McGuire-kurser verden over starter med, at alle nye kursister bliver interviewet, så man har dokumentation for, hvordan ens stammen var før kursusstart.
 • Klarlægning af hvilke virkemidler stammen har imod os:

Fysiske virkemidler: Frysning / fastholdelse (af diafragma), kamp og forkrampning i diafragma (mellemgulvet. Red.), stemmebånd og artikulatorer, som leder til tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frygt, panik, skam, skyld og følelse af isolation.

 • Klarlægning af, hvilke virkemidler man har imod stammen, som danner grundlag for hele kurset:

Fysiske virkemidlerKostal vejrtrækning, Hit and Hold, Block release, dyb og luftig stemme. Alt sammen for at modvirke frysning, kamp og forvrængning (i diafragma, stemmebånd og artikulatorer), og for at modvirke trang til at bruge tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frivillig stammen, afsløringer, overkill, livslang support.

 • Træning af kostal vejrtrækning, og de andre fysiske virkemidler.

Gennemgang af tjeklisten, som danner grundlag for McGuire-metoden:

 • Modstå tidspres – tal når man er klar, i stedet for at tale når man tror andre forventer det.
 • Frigiv restluft – lungerne skal tømmes, så man er klar til at tage en fuld kostal vejrtrækning.
 • Centrer og klargør – klargør for sig selv, hvad formålet med samtalen er.
 • Formulering – vi danner et manuskript for, hvad vi vil sige, fokuserer 100 % på de ord vi vil sige, og hører dem for os selv, inden vi rent faktisk siger det.
 • Øjenkontakt – mange, der stammer, kigger væk når de skal tale, her øves der i at etablere og fastholde øjenkontakt.
 • Hurtig og fuldt kostal indånding.
 • Vær afslappet i bryst og skuldre mm., ellers kan det fjerne fokus fra talen.
 • Perfekt tidspunkt (timing) – det tidspunkt man skal begynde at tale på.
 • Bestemt (”assertiv”) førstelyd – man skal angribe den første lyd i det første ord i den sætning man vil sige, for at “kickstarte” sætningen.
 • Dyb og luftig stemme – for at fjerne fokus fra stemmelæberne og artikulatorerne.
 • Bevæg dig fremad, hold ikke tilbage (i sætningen) – vi skal holde diafragma i bevægelse, når vi taler.
 • Artikuler – sig ordene med den rette udtale og artikulation.
 • Frigiv restluft – når sætningen er sagt, skal det resterende luft i lungerne ud, så man er klar til en ny kostal indånding, og til at starte forfra på tjeklisten.

Disse ting trænes mange gange, og dagen afsluttes med, at de nye kursister holder deres første lille tale foran gruppen med den nye teknik.

 Dag 2:

 • Opsummering fra dag 1.
 • Intro til frivillig stammen:
 • Hit and Hold.
 • Block release.
 • Overdreven brug af teknik.
 • Intro til hvordan man overkiller / arbejder med et frygtet ord.
 • Nye kursister går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den erfarne kursist demonstrerer over for den nye, hvordan man arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter 100 mennesker.

Dag 3:

 • Træning af telefonopkald til de andre kursister.
 • Træne højtlæsning.
 • Træne frivillig stammen som en del af selvaccept.

Harrisons (John red,) workshop (forfatter, stammer selv og har skrevet bogen, How to conquer you fear of public speaking ). Se litteraturlisten sidst I artiklen. John Harrison oplister bl.a. disse råd, som kan være til gavn når man skal holde tale:

 • Claming your space – påberåb din plads.
 • Adding music to your voice – tilføjelse af musik til din stemme.
 • Live with pauses – lev med pauser.
 • Eye contact – øjenkontakt.
 • Use your body – brug din krop.
 • Speaking up – tal med en kraftfuld stemme.
 • Show emotions – vis følelser.

Den nye kursist går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den nye kursist demonstrerer over for den erfarne kursist, hvordan han eller hun arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter fremmede mennesker.

Kursisterne holder en lille offentlig tale et centralt sted i den by, hvor kurset foregår.

For at lære nye kursister at tage ansvar for sin egen coaching, får de bl.a. også til opgave at undervise hinanden.

Dag 4:

 • Træning af telefonopkald til de andre kursister.
 • Råd og vejledning til hvordan man vender tilbage til sin hverdag.
 • Opsætning af mål.
 • Hvordan man opfylder / når sine mål.
 • Selvaktualisering – hvordan man viser omverdenen den person, man i virkeligheden er (ens sande identitet).
 • Hvordan man modvirker at falde tilbage til sit gamle talemønster.
 • Forklaring af de processer man skal igennem for at opnå veltalenhed.
 • Information om support og støttegrupper.
 • De nye kursister holder afskedstale på kursusstedet.

ETTER KURSET

Når en person har gjennomført et McGuire-kurs, kreves det en stor innsats for å overføre resultatene fra kurset over til hverdagen. Spesielt i den første perioden etter kurset skal man være forberedt på å bruke en del tid på å trene hver dag.

Observere kurs i McGuire-programmet:

Som pårørende:

Vår erfaring er at det er positivt å ta med sine pårørende på et kurs. Det trenger ikke nødvendigvis å være på det første kurset. Som observatør har pårørende en unik mulighet til å få innblikk i hva man arbeider med i hverdagen og får dermed bedre forutsetninger til å kunne være til hjelp og støtte i det videre forløpet.

Kursdeltakere under 18 år kan kun delta dersom foreldre / verge er tilstede på kurset.

Som logoped, spesialpedagog eller andre:

Alle som er interessert i stamming er velkomne til å delta på et skandinavisk McGuire-kurs som observatør (flue på veggen). Dette er selvfølgelig kostnadsfritt. Svært mange logopeder har deltatt på kurs i McGuire-programmet som observatører.

Som observatør er man velkommen til å gå til og fra kurset som man selv ønsker.

HAR DU ET STORT ØNSKE OM Å FÅ KONTROLL OVER STAMMINGEN DIN?

KONTAKT OSS!